Binnenland Bewaar

Dekker wil overleg over agressie op school

Sander Dekker
Sander Dekker © ANP

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs gaat snel met werkgeversorganisaties en vakbonden om de tafel om te praten over het terugdringen van agressie in het onderwijs. Hij zegt geschrokken te zijn van een aantal incidenten, die eerder naar voren kwamen in een onderzoek van CNV Onderwijs. Dat antwoordt Dekker maandag op vragen van PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis.

Het onderzoek van de vakbond wees uit dat een derde van de conciërges op scholen te maken heeft met fysieke agressie. Het gaat dan bijvoorbeeld om mishandeling of het opzettelijk beschadigen van een auto. Daarnaast geeft 80 procent van de conciërges aan te kampen met verbaal geweld. Een derde van dit ondersteunend personeel zei het gevoel te hebben dat het geweld toeneemt.

'Ieder incident dat zich op school voordoet, is er een te veel', schrijft Dekker. Hij ziet het als zijn taak om scholen te helpen de veiligheid te verbeteren. Het ministerie heeft ook eigen onderzoek gedaan naar agressie op scholen. De uitkomsten daarvan komen volgens Dekker grotendeels overeen met die van de vakbond: veel onderwijsondersteuners voelen zich veilig in school, maar er is ook sprake van soms ernstige incidenten.

Het ministerie doet volgens de staatssecretaris al veel tegen geweld op scholen. Er is bijvoorbeeld een expertisecentrum dat scholen helpt bij het opstellen van een veiligheidsplan en er is een digitaal informatiepunt.