DEN HAAG - Het nieuwe kabinet moet nog voor dat het goed en wel is begonnen een reeks gaten in de begroting wegwerken van ruim 1,7 miljard euro.Dit blijkt uit de overzichten die de verschillende ministeries hebben opgesteld voor de afgelopen kabinetsformatie.

Onder leiding van informateur Wijffels blijken de regeringspartijen zich in hun akkoord flink rijk te hebben gerekend, zo komt nu uit.

In het regeerakkoord stond al wel dat het kabinet dit jaar een gat van 800 miljoen euro moet dichten. Uit de overzichten blijkt dat dit bedrag nog fors kan oplopen.

Het ministeries van Binnenlandse Zaken blijkt nu 38 miljoen euro extra te moeten bezuinigen en Volksgezondheid 9 miljoen. Beide ministeries houden er rekening mee dat er meer geld nodig is voor de ambtenarensalarissen en voor de gezondheidszorg, doordat steeds meer mensen een beroep doen op een arts.

Minister van Financiën, Wouter Bos draait niet op voor de tekorten. De ministeries moeten hun eigen tekorten oplossen, is de afspraak.

Er is weinig ruimte voor bezuinigingen bij de ministeries. Er is immers al een forse bezuiniging afgesproken op het aantal ambtenaren.

Het al bekende tekort van 800 miljoen euro dat al vaststaat, komt onder meer door subsidies voor groene stroom, die onder druk van de Tweede Kamer moesten worden uitgekeerd. Justitie is meer geld kwijt dan gedacht aan inburgeringscursussen. Sociale Zaken komt geld tekort voor de AOW: de kosten stijgen doordat mensen steeds langer blijven leven.