Binnenland Bewaar

Amsterdam zet mogelijke criminelen op nieuwe Top 400 lijst voor 'high potentials'

Burgemeester Van der Laan kondigde de nieuwe lijst dinsdag aan in een brief aan de gemeenteraad
Burgemeester Van der Laan kondigde de nieuwe lijst dinsdag aan in een brief aan de gemeenteraad © ANP

De eerste 105 Amsterdamse jongeren die dreigen af te glijden in de serieuze criminaliteit, zijn geselecteerd voor de nieuwe Top 400.

Die gaat met de bestaande Top 600 van plegers van zware geweldsmisdrijven de nieuwe Top 1000 vormen.

'High potentials'
Waar de Top 600 bestaat uit plegers van overvallen, straatroven en inbraken met grof geweld, wordt de Top 400 gezocht in 'high potentials'. Zij hebben nog niet zo veel zware misdrijven begaan als de leden van de Top 600 en zijn gemiddeld jonger, maar dreigen zich tot dergelijke gewelddadige criminelen te ontwikkelen.

Het gaat om de groep vóór de Top 600, zo staat in de brief die burgemeester Eberhard van der Laan vandaag naar de gemeenteraad stuurt.

De (voornamelijk) jongens die in de Top 400 komen, zijn de laatste jaren al voor één of meer geweldsmisdrijven aangehouden en zijn bovendien in aanraking geweest met een zorginstelling. Het kan gaan om veelvuldige spijbelaars, jongeren die door de rechter onder toezicht van jeugdzorg of de jeugdreclassering zijn gesteld of jongeren uit een gezin waar huiselijk geweld plaatsvond.

Regisseurs
De Top 400 gaat in grote lijnen hetzelfde werken als de Top 600. Elke jongere krijgt een 'regisseur' die een plan uitstippelt waarin straf en zorg optimaal worden gecombineerd. Bij de ene jongere kan het afstraffen de boventoon voeren, bij de andere de zorg. Het strafrecht wordt waar mogelijk gebruikt als 'hefboom' om de jongeren te dwingen hulp te accepteren.

Zo wordt de Top 600 de komende jaren een Top 1000, waarin zo'n veertig verschillende instanties samenwerken om de jongeren uit de criminaliteit te halen en te houden.

Voorkomen is beter dan genezen
Het idee achter de Top 400 is dat nog vroeger ingrijpen in de levens van de probleemjongeren een grotere kans geeft op succes. Voorkomen moet worden dat de jongeren vele slachtoffers maken en dan in de Top 600 terechtkomen. De jongeren zijn meestal al bij veel organisaties bekend, maar die werken vaak niet of onvoldoende samen.

De gemeenteraad zal elk half jaar over de resultaten van de Top 1000 worden bijgepraat. De raadscommissie voor Algemene Zaken krijgt op 18 februari een eerste presentatie over de samenstelling van de nieuwe Top 400-lijst. De uitbreiding van de Top 600 naar een Top 1000 is afgesproken in het coalitieakkoord van het stadsbestuur.