Bezuinigingen op Nederlandse ambassades zijn onwenselijk. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) stelt dat maandag in een advies over ontwikkelingssamenwerking.

De AIV noemt de ambassades onontbeerlijk voor een nieuwe vorm van ontwikkelingssamenwerking. Die is nodig omdat de huidige, klassieke vorm van samenwerking achterhaald is, aldus de AIV. Volgens de raad moet de toekomstige ontwikkelingssamenwerking meer gebaseerd zijn op flexibele samenwerking tussen overheden, internationale organisaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Het kabinet wil bezuinigen op de kosten van ambassades, onder meer door vaker met andere Europese landen een pand of een post te delen.