DEN HAAG - De politie heeft vorig jaar 113 politiemensen ontslagen wegens het plegen van een strafbaar feit of voor plichtsverzuim.Nog eens 64 medewerkers van de politie kregen voorwaardelijk ontslag en 42 medewerkers namen tijdens een onderzoek naar hen zelf ontslag, meldde de Raad van Hoofdcommissarissen gisteren.

In 2006 werden 1393 onderzoeken geregistreerd, waarbij 1495 politiemensen waren betrokken. In 699 gevallen is de verdenking weerlegd of niet aangetoond, in 180 onderzoeken was sprake van een gepleegd strafbaar feit en in 507 gevallen van plichtsverzuim.

De delicten lopen uiteen van geweld, zeden- en vermogensdelicten tot misbruik van positie en bevoegdheden. Vooral onderzoeken naar het gebruik van geweld komen vaak voor, vanwege de strenge procedures hiervoor en omdat het gebruik van geweld altijd moet worden gemeld. In 65 procent van deze gevallen werd de verdenking weerlegd of niet aangetoond.

Een derde van de onderzoeken is begonnen na een klacht of melding van burgers. Ruim de helft van de incidenten werd door collega's aangedragen, volgens de politie een aanwijzing dat politiemensen in toenemende mate bereid zijn hun collega's aan te spreken op verkeerd gedrag. (ANP)