BRUSSEL - Armen krijgen amper gehoor bij ministeries en gemeentebesturen. De armenorganisaties hebben zelfs beter contact met de Europese Commissie dan met Nederlandse ministeries of gemeentebesturen, stelde voorzitter Alida Smeekes van de armenorganisatie EAPN Nederland zaterdag.

Ze sprak in het Egmontpaleis in Brussel bij een grote tweedaagse conferentie met armen en hoge Europese politici zoals EU-commissaris Vladimir Spidla (Sociale Zaken).

Smeekes beklaagt zich erover dat ze geen contact of subsidie meer krijgt van het ministerie van Sociale Zaken en van veel gemeentebesturen. Ze stelt dat de overheid niet alleen over armen moet praten, maar ook mèt hen.

Haar EAPN is de koepelclub van onder meer Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand evenals de Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten. ''Het ministerie praat met de Sociale Alliantie, waar de FNV in zit. Maar wij hebben meestal niet zoveel aan de FNV'', zegt Smeekes.

Bij de tweedaagse EU-conferentie in Brussel bespraken de armen uit Europa welke hulp het meeste zin heeft. Ze vragen vooral meer inspanningen tegen huisuitzettingen. Ook eisen ze meer garanties voor basisdiensten, zoals openbaar vervoer, water en energie. ''We willen dat energie weer een overheidsdienst wordt, met sociale tarieven en lage prijzen. Die commerciële bedrijven is het alleen om winst te doen. Ik ken geen energiebedrijf dat verlies heeft geleden'', aldus Smeekes.

In Europa is circa 8 procent van de bevolking arm, in Nederland is dat niet anders. ''Het aantal armen neemt nu snel toe door de recessie'', zegt bestuurslid Sonja Leemkuil uit Brummen. ''Mensen hebben in het begin nog reserves, maar die raken op. Met de kinderbijslag kun je moeilijk een nieuwe koelkast kopen. Dan ga je lenen en kom je dieper in de problemen.''

Het aantal kinderen dat in Nederland in armoede leeft is in twee jaar al opgelopen van 320.000 naar 500.000, weet Marleen Meertens uit Oosterbeek. ''Ik vrees dat de kredietcrisis als excuus wordt gebruikt om niets te doen: iedereen wordt armer, dus de armen ook. Maar dat is verkeerde solidariteit.''

Bij de conferentie bleek dat in Oost-Europa nog gevallen van kinderarbeid voorkomen, naast schrijnender gevallen van armoede. Het argument dat Nederlandse armen het nog niet zo slecht hebben vergeleken met Oost-Europa, gaat volgens de Nederlandse armen niet op. Smeekes: ''Je bent arm in de omgeving waarin je leeft, niet in andere omgevingen.'' (ANP)