woensdag 28 mei 2014

  1. Studenten woedend om invoering leenstelsel; acties niet uitgesloten

    Studenten woedend om invoering leenstelsel; acties niet uitgesloten

    'Woedend' zijn de studenten op de politiek, omdat het leenstelsel nu toch wordt ingevoerd. Vanaf het collegejaar 2015/2016 wordt de basisbeurs, die nu nog een gift is, omgezet in een lening. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) maken zich ernstige zorgen over de gevolgen hiervan voor studenten. Hoewel acties tegen het leenstelsel nu nog niet aan de o …