woensdag 26 maart 2014

  1. Hertelling West verandert uitslag niet, D66 blijft op vier zetels

    Hertelling West verandert uitslag niet, D66 blijft op vier zetels

    De stemmen voor de bestuurscommissie in West moesten woensdag in negen stembureaus worden herteld. Uit die hertelling bleek dat de uitslag niet wordt gewijzigd. De zetelverdeling blijft bestaan. De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven oordeelde vandaag na onderzoek dat er mogelijk fouten zijn gemaakt in de stembureaus in stadsdeel West. De PvdA had om hertelling van de stemmen verzocht.He …