zondag 20 mei 2018

  1. 'Als de rechter beslist in klimaatzaak tegen Shell, kan het al te laat zijn'

    'Als de rechter beslist in klimaatzaak tegen Shell, kan het al te laat zijn'

    Shell aanklagen? Dat kan ook averechts uitpakken, zegt UvA-hoogleraar Jaap Spier. Met collega-juristen kwam hij tot dertig klimaatprincipes om te bepalen of fossiele bedrijven hun boekje te buiten gaan. Mogen bedrijven nieuwe oliebronnen aanboren? Vallen kolencentrales nog te rechtvaardigen in dit stadium van de opwarming van de aarde? Het zijn ongemakkelijke vragen nu de klimaatverandering voorts …