donderdag 17 december 2015

  1. Bewoners binnenstad: 'Besteed Airbnb-opbrengst aan handhaving'

    Bewoners binnenstad: 'Besteed Airbnb-opbrengst aan handhaving'

    Bewoners en ondernemers uit de Amsterdamse binnenstad willen dat de 5,5 miljoen toeristenbelasting die huizenverhuurder Airbnb overmaakt naar de gemeente Amsterdam, besteed wordt aan handhaving van overlast. Dat schrijft wijkoverleg d'Oude Binnenstad samen met andere buurtorganisaties in een brief aan het Amsterdamse college en de gemeenteraad. De ondertekenaars stellen voor dat de opbrengsten uit …
  2. Tweede Kamer wil dat tentamenresultaten langer geldig blijven

    Tweede Kamer wil dat tentamenresultaten langer geldig blijven

    Als het aan de Tweede Kamer ligt, blijven resultaten van tentamens langer geldig. De studiepunten kunnen dan alleen maar vervallen als de kennis die via de tentamens is opgedaan, aantoonbaar is verouderd. Instellingen moeten bovendien rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de student. De Kamer nam donderdag een motie aan van de PvdA en SP die het kabinet oproept dit te regelen. Nu …