maandag 17 november 2014

  1. 'Journalisten verdraaien feiten niet, ze interpreteren ze'

    'Journalisten verdraaien feiten niet, ze interpreteren ze'

    Is 'neutrale' journalistiek wel zo objectief? Nee, betrokken journalisten interpreteren de feiten en dat is maar goed ook, stelt Taco Rijssemus. Als lezer van Het Parool mag u zich gelukkig prijzen. U bent één van de weinigen die in de berichtgeving rond de Fitna-persreis van Geert Wilders naar Groot-Brittannië - weet u het nog: vijf jaar geleden? - de werkelijke motieven van de politicus heeft ku …