zondag 17 november 2013

  1. Oorlogsmisdaden overschaduwen top Gemenebest op Sri Lanka

    Oorlogsmisdaden overschaduwen top Gemenebest op Sri Lanka

    De top van de leiders van de Gemenebestlanden is zondag op Sri Lanka geëindigd zonder dat het afsluitende communiqué melding maakt van oorlogsmisdaden in het gastland. De Britse premier David Cameron dreigde wel aan te dringen op een internationaal onderzoek. In 2009 kwam na 26 jaar een einde aan de opstand van de Tamil-rebellen toen het regeringsleger honderdduizenden Tamils samendreef in de laat …