woensdag 17 september 2008

  1. Registratie afkomst criminelen kan op steun rekenen in Kamer

    AMSTERDAM - In de Tweede Kamer wordt instemmend gereageerd op het plan van minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken de etniciteit van misdadigers te registreren.''Registratie kan nuttig zijn om te volgen hoe het met zo'n groep gaat,'' zegt CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Ook van haar eigen partij krijgt Ter Horst bijval. ''Nut en noodzaak moeten worden aangetoond,'' zegt PvdA-Kamerl …
  2. In statistieken springen Antillianen en Marokkanen eruit

    AMSTERDAM - Ruim 37 procent van alle verdachten van een misdrijf is allochtoon. Antillianen en Marokkanen springen er in negatieve zin uit.Met het voorstel de etnische achtergrond van misdadigers vast te leggen, morrelt minister Guusje ter Horst (PvdA, Binnenlandse Zaken) aan één van de weinige multiculturele taboes die het post-Fortuyn-tijdperk doorstonden. In 1974 werd deze registratie afgeschaf …