donderdag 15 december 2011

  1. Vormt Wilders met zijn partij een bedreiging voor onze rechtsstaat?

    Vormt Wilders met zijn partij een bedreiging voor onze rechtsstaat?

    Afgelopen vrijdag vond de nacht van de rechtsstaat plaats waar jong en oud, rechts en links, Nederlanders en buitenlanders en gelovigen en ongelovigen met elkaar discussieerden over de waarden van de rechtsstaat en over de bedreigingen voor deze verworvenheid. Minister Donner sprak daar en waarschuwde ons steeds waakzaam te zijn voor de bedreigingen die op de loer liggen voor de fundamentele waard …