vrijdag 10 november 2017

  1. Met de Kalverpassage gaat het volgens Lesley Bamberger wél lukken

    Met de Kalverpassage gaat het volgens Lesley Bamberger wél lukken

    Geen winkelcentrum, maar een passage. Met een simpele naamsverandering en een kapitale verbouwing wordt de Kalvertoren nieuw leven ingeblazen. Lesley Bamberger draait een luikje open in een bouwvakkerswand en schijnt - smartphone op zaklampstand - naar binnen. Met enige moeite is monumentaal stucwerk te zien van de oude Rasphuispoort die ooit naar het erachtergelegen 'verbeterhuis voor jongeren' e …