woensdag 9 januari 2019

  1. Initiatiefnemers: 'Geen nieuwe handtekeningen onder Nashville'

    Initiatiefnemers: 'Geen nieuwe handtekeningen onder Nashville'

    De initiatiefnemers van de Nederlandse Nashville-verklaring stoppen met het verder inzamelen van handtekeningen onder het manifest. Ze gaan nu eerst werken aan een nadere verklaring, vertelt dominee Maarten Klaassen aan Trouw.Ook wordt een studiedag voor predikanten en voorgangers uit het protestantisme voorbereid. De Nederlandse Nashville-verklaring was eigenlijk bedoeld als opmaat voor die studi …