woensdag 7 december 2016

  1. De Smaragd in de Indische Buurt winnaar van de Zuiderkerkprijs

    De Smaragd in de Indische Buurt winnaar van de Zuiderkerkprijs

    Kan een woning in een complex over enkele tientallen jaren bewoond worden door een volgende generatie stedelingen? Dat was een van de hamvragen die de jury van de Zuiderkerkprijs zich dit jaar stelde. Op het jaarlijkse feestje rond de Amsterdamse nieuwbouwprojecten -woensdagavond ver weg van de binnenstad in 'B. Amsterdam', het voormalige IBM-gebouw aan de Johan Huizingalaan - voerde het gezicht v …
  2. Amsterdam maakt 21 miljoen euro vrij voor kansengelijkheid op basisscholen

    Amsterdam maakt 21 miljoen euro vrij voor kansengelijkheid op basisscholen

    Amsterdam maakt komend schooljaar 21 miljoen euro vrij zodat basisscholen het onderwijs beter kunnen laten aansluiten op de behoeften van de kinderen. De Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam (VLOA) is hiervoor in nauwe samenwerking met de scholen aangepast."We willen dat alle Amsterdamse kinderen, ongeacht hun thuissituatie, een zo succesvol mogelijke schoolloopbaan kunnen doorlopen …