maandag 7 maart 2016

  1. 'Alleen woningcorporaties investeren consequent in zwakke wijken'

    'Alleen woningcorporaties investeren consequent in zwakke wijken'

    Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol vervullen bij het verbeteren van kwetsbare wijken. In tijden van crises en overheidsbezuinigingen spelen zij een stabiliserende rol mits zij consequent in de zwakke buurten investeren. Dit stelt Gerard van Bortel, universitair docent Bouwkunde aan de TU Delft, in zijn proefschrift Netwerken en Breuklijnen dat deze maand verscheen. Hij nuanceert het nega …