zaterdag 7 maart 2015

  1. Amsterdam gaat verkeerd geparkeerde auto's ook 's nachts verwijderen

    Amsterdam gaat verkeerd geparkeerde auto's ook 's nachts verwijderen

    Wie zijn auto in Amsterdam verkeerd parkeert, loopt vanaf volgende maand de kans dat ook 's nachts zijn auto wordt weggesleept. Voertuigen die het verkeer blokkeren, een onveilige situatie veroorzaken, onterecht op een gehandicaptenparkeerplaats worden vanaf 2 april ook 's nachts verwijderd. Daarnaast is het ophaalpunt voor voertuigen vanaf die datum ook 24 uur per dag geopend. Nu is dat nog tusse …