woensdag 3 juni 2009

  1. Arie Storm - Het onontkoombaar eigene van de Nederlandse literatuur ***

    Vrijwel elke woensdag staat in deze krant een boekrecensie van Arie Storm, meestal over een net verschenen roman. U moet daar niet te licht over denken. Elke week weer zitten uitgevers, boekhandelaren en vooral schrijvers met spanning te wachten welke boeken zullen worden besproken, en hoe? Als je dan, zoals Storm, de taak hebt het nieuwe proza bij te houden, moet je je door veel onleesbare rommel …