woensdag 3 januari 2018

  1. Hun of hen: veel mensen weten niet wanneer je wat gebruikt

    Hun of hen: veel mensen weten niet wanneer je wat gebruikt

    De vraag wanneer je hen en wanneer je hun in een zin gebruikt is de meest opgezochte taalkwestie van 2017. Vorig jaar hebben 342.000 mensen hierover advies gevraagd via de website van taalgenootschap Onze Taal.Bovendien werd de schrijfwijze van 'ervan uitgaan' behoorlijk vaak opgezocht: 187.000 keer. AcquisitieVerder was voor veel mensen de betekenis van de zin 'acquisitie wordt niet op prijs gest …