zaterdag 2 juni 2018

  1. Job Cohen: 'Mensen moeten zelfstandig kunnen beslissen over het levenseinde'

    Job Cohen: 'Mensen moeten zelfstandig kunnen beslissen over het levenseinde'

    Job Cohen (70) is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) geworden. De leden stemden zaterdagmiddag in met zijn benoeming. Hij volgt Margo Andriessen op die de laatste acht jaar voorzitter was van de bijna 167.000 leden tellende vereniging, die in 1973 werd opgericht. Tijdens haar voorzitterschap groeide het aantal leden en werd de Levenseindekliniek opgeric …
  2. Vissers demonstreren: 'We moeten voortdurend knokken om te overleven'

    Vissers demonstreren: 'We moeten voortdurend knokken om te overleven'

    Het moet eeuwen geleden zijn dat in Amsterdam een vrouw op de kade heeft staan wachten op de terugkeer van de vissers, maar zaterdagochtend was het weer zover. De Kniertje van dienst was Annie Schreijer-Pierik, de europarlementariër die zich in Brussel onvermoeibaar inzet voor de belangen van de Nederlandse boer en visser, en nu even in eigen land was om, omringd door cameraploegen en fotografen, …