Amsterdam Bewaar

Zuid wil 'blokhokken' voor middenhuurders

Blokhokken: kleine woningen van 30 tot 40 vierkante meter.
Blokhokken: kleine woningen van 30 tot 40 vierkante meter. © Maarten Brante

De bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid wil dat middenhuurders ook in aanmerking komen voor de kleine nieuwbouwwoningen tot veertig vierkante meter.

Voorzitter Sebastiaan Capel (D66) heeft dat dinsdag in een brief geschreven aan het Amsterdamse college. Aanleiding is het besluit van VVD-minister Stef Blok, destijds van Wonen, om de kleine woningen - 'blokhokken' - in gewilde steden extra woonpunten toe te kennen. Daardoor komen de superkleine huizen van dertig en veertig vierkante meter in de vrije sector terecht.

Daarop heeft wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP) besloten de maximale huurprijs voor deze woningen te beperken tot de huurgrens voor de sociale sector, 710,68 euro. Een motie van D66 om de huurgrens voor die woningen op te trekken tot 800 euro zodat ook middenhuurders de huizen kunnen krijgen, haalde het niet tijdens de afgelopen gemeenteraad. Dat voorkomt dat ontwikkelaars de kleine woningen gaan verhuren tegen hoge prijzen.

Toplocaties
D66-politicus Capel zegt echter dat hierdoor middeninkomens op de duurste plekkken van de stad worden geweerd. Hij vindt dat een kwalitatief goede woning op de beste plekken van Zuid best 800 euro per maand huur waard kan zijn. Op toplocaties is immers al sprake van hoge vierkantemeterprijzen. Door de blokhokken alleen te reserveren voor de sociale huursector worden middenhuurders buitengesloten.

"Huurwoningen voor het middensegment leveren een bijdrage aan een grotere diversiteit op de Amsterdamse woningmarkt," schijft het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid aan het Amsterdams college.