Amsterdam Bewaar

Wittenburg krijgt lichte opknapbeurt

Spelende kinderen in de wijk Wittenburg
Spelende kinderen in de wijk Wittenburg © ANP

De gemeente gaat extra geld investeren in de wijk Wittenburg om de leefomgeving te verbeteren. De injectie houdt deels verband met de criminaliteit in de buurt.

Eerder dit jaar leidde die tot een dodelijke schietpartij in buurthuis de Witte Boei.
Vernieuwing van de openbare ruimte is nodig, aldus de gemeente, mede om het gevoel onveiligheid bij burgers tegen te gaan. Het gaat om kleine projecten zoals speelplaatsen en het aanleggen van groen.

Wittenburg krijgt daardoor als enige wijk dezelfde behandeling als enkele achterstandsbuurten buiten de ringweg A10.

In eerste instantie gaat het om een relatief klein bedrag, 600.000 euro, maar volgens een woordvoerder is de gemeente van plan de investeringen uit te breiden als vaststaat dat dit nodig is.

Kwetsbare buurten
Vorig jaar besloot het college van b. en w. 38 miljoen euro te investeren in het opknappen van 'kwetsbare buurten' buiten de Ring. Het geld gaat naar 32 wijken: 8 in Noord, 5 in Zuidoost en 19 Nieuw-West. De probleembuurten krijgen elk een injectie, waarbij de gemeente, woningcorporaties, bewoners en andere partijen samenwerken.

Ondanks aanzienlijke investeringen sinds gebieden in 2007 zijn aangewezen als 'Vogelaarwijken', zijn de (delen van) buurten eromheen steeds sociaal zwak gebleven. De achterstanden ontstaan vooral daar waar zich kwetsbare groepen vestigen.

Enkele jaren geleden is besloten toch weer geld te steken in de Vogelaarwijken.