Amsterdam Bewaar

Welkom in Disneyland Aalsmeer

Welkom in Disneyland Aalsmeer
© Dingena Mol

Het meest trots is Rien Vogelvang (74) op houten Disneyfiguren uit de jaren vijftig, maar hij is net zo blij met Plutobeeldjes die hij al dubbel heeft. Zijn bezoek aan Disneyland in Amerika 18 jaar geleden leidde tot een verzameling van 23.000 stuks in drie schuren. 'Ik ben nog lang niet klaar.'

De werklieden op het erf lachen besmuikt als bezoekers het met de hand beschreven bord 'Welkom in Disneyland Aalsmeer, Holland' passeren en over het knerpende grint dichter bij de schuur komen. De deur waait half open en de wind brengt de bariton van Elvis Presley mee. Achter een verweerd ruitje zijn Mickey Mouse-poppen uitgestald, binnen is een zee van kleurrijke Disneyfiguren.