Amsterdam Bewaar

Vluchtelingen krijgen toch woning van woningcoöperatie

'Het Nieuwe Huis' aan het Roelof Hartplein
'Het Nieuwe Huis' aan het Roelof Hartplein © Mats van Soolingen

Het plan van woningcoöperatie Samenwerking in Zuid om drie vluchtelingen een huurwoning te geven gaat gewoon door. Dat is maandag besloten door de ledenraad.

Een ruime meerderheid van de ledenraad van woningcoöperatie Samenwerking stemde voor het toekennen van woningen aan drie vluchtelingen met een verblijfsvergunning. "De vergadering is rustig verlopen en het plan gaat gewoon door, dus we gaan met de gemeente en Centraal Orgaan opvang asielzoekers aan de slag," zegt directeur van de coöperatie Evert Bartlema.  

Woningcoöperatie Samenwerking, die ongeveer negenhonderd woningen heeft tussen het Roelofhartplein en de Hobbemakade, besloot drie vluchtelingen met verblijfsvergunning met voorrang een woning aan te bieden, maar dat riep bij sommige bewoners weerstand op, omdat de nieuwkomers niet tot de doelgroep - leden met een middeninkomen of hun kinderen - zouden behoren, er een ledenstop geldt en er een wachtlijst is.

Bartlema: "Even hebben we nagedacht over andere opties, maar uiteindelijk is toch voor onze eigen huurwoningen gekozen. We beschikken over die woningen, dus waarom niet?" Afgesproken is dat alles goed afgestemd en besproken wordt met de betreffende buren, daarnaast zal ook de huurprijs voor de statushouders lager zijn, omdat de reguliere huurprijs voor hen niet op te brengen is.