Amsterdam Bewaar

Veel Amsterdamse fietsstoplichten te lang op rood

20 seconden is volgens de gemeente Amsterdam de wenselijke maximale wachttijd.
20 seconden is volgens de gemeente Amsterdam de wenselijke maximale wachttijd. © Floris Lok

Fietsers zullen het herkennen en nu blijkt ook uit onderzoek: tientallen fietsstoplichten staan langer op rood dan de 20 seconden die de gemeente wil.

Dirk Kloosterboer houdt een blog bij op Dirkmjk.nl, waarin hij uiteenlopende data over Amsterdam verwerkt en combineert. Hij maakte voor zijn laatste analyse gebruik van de gegevens van Fiets Telweek, een organisatie die ­gegevens over fietsers in Nederland verzamelt.

Kloosterboer constateerde dat tientallen fietsstoplichten in Amsterdam langer dan 20 seconden op rood staan. 20 seconden is volgens de gemeente Amsterdam de wenselijke maximale wachttijd. Kloosterboer roept nu ­lezers van zijn blog op mee te doen aan de door hem georganiseerde verkiezing van het irritantste verkeerslicht van de stad.

Sneller doorstromen
Het stoplicht waar fietsers gemiddeld het langst wachten, staat op het Muntplein: 53 seconden. Het is niet duidelijk of dit verkeerslicht nog steeds voor veel vertraging zorgt, aangezien het plein kort na de metingen van september is heringericht, waardoor fietsers mogelijk sneller kunnen 'doorstromen'.

Vrijwel alle drukke wegen met veel auto's zorgen voor langere wachttijden voor fietsers

Verder valt op dat de verkeerslichten die voor het ernstigste tijdverlies zorgen, mooi verdeeld zijn over de stad. Vrijwel alle drukke wegen met veel auto's zorgen voor langere wachttijden voor fietsers.

Opvallende afwezige in het overzicht is de oversteek bij de ­Jodenbreestraat, waar veel over wordt geklaagd: fietsers wachten hier tussen de 20 en de 30 seconden.

Ingewikkeld kruispunt
Ook in het oog springen de juist korte wachttijden voor fietsers op het Alexanderplein, voorheen een ingewikkeld kruispunt dat regelmatig veel tijdverlies opleverde voor fietsers.

Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde wachttijd hier overal ruim onder de 10 seconden ligt. Volgens Kloosterboer heeft dit te maken met het uitzetten van de verkeerslichten, die inmiddels zelfs al verwijderd zijn.

Tien jaar geleden kozen bezoekers van Kloosterboers website het verkeerslicht op het Frederiksplein tot het vervelendste fietsverkeerslicht van de stad. De Amsterdamse Fietsersbond ageerde een half jaar geleden al tegen de soms slecht afgestelde fietsverkeerslichten.

Slechts één kruispunt aangepakt

Fietsers zouden veel sneller door de stad kunnen fietsen als de stoplichten beter zouden zijn afgesteld. De gemeente heeft de afgelopen jaren echter verzuimd werk te maken van het aanpakken van de verkeerslichten. Dat blijkt uit een rapport van DTV Consultants, dat het Meerjarenplan Fiets van de gemeente evalueerde.

Volgens de onderzoekers kampt de stad met een capaciteits­probleem, waardoor van de negentien kruispunten er slechts één is aangepakt. Alleen op het Weteringcircuit zijn alle fietsverkeerslichten goed op elkaar af­gesteld.

De onderzoekers stellen dat de nagelaten verbeteringen hadden kunnen leiden tot een zeer effectieve en bovendien zeer eenvoudige en goedkope manier om sneller door de stad fietsen mogelijk te maken. De maatregelen zouden 'bijdragen aan de veiligheid, omdat fietsers geneigd zijn minder snel door rood te fietsen wanneer de afstelling voor hen geloofwaardig is en de wachttijden kort zijn'.