Amsterdam Bewaar

There's a limit to Engels onderwijs in Nederland

There's a limit to Engels onderwijs in Nederland
© ANP

Universiteiten en hogescholen willen dat voor Engelse opleidingen kan worden geloot. Ook moet het collegegeld voor studenten buiten de EU omhoog.

De stroom internationale studenten moet worden ingeperkt, staat in de internationaliseringsagenda van universiteiten en hogescholen die maandag aan minister Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs) is aangeboden.

Ze willen daarom een numerus fixus invoeren voor studenten van buiten de EU en het collegegeld voor hen verhogen.

Overbodig zijn de maatregelen niet. De afgelopen jaren steeg het aantal Engelstalige opleidingen fors, net als het aantal internationale studenten. Op de UvA waren dit jaar zelfs meer aanmeldingen van internationale studenten dan van Nederlandse.