Amsterdam Bewaar

Straatjuristen stoppen ermee: 'Niemand luistert naar ons'

Caroline de Groot: 'In het mensenrechten-verdrag staat dat iedereen recht heeft op opvang. De gemeente komt ineens met eisen van zelfredzaamheid'
Caroline de Groot: 'In het mensenrechten-verdrag staat dat iedereen recht heeft op opvang. De gemeente komt ineens met eisen van zelfredzaamheid' © Tammy van Nerum

De twee medewerkers van Bureau Straatjurist, waar daklozen terecht kunnen met vragen, stoppen ermee. Ze lopen vaak tegen te starre Amsterdamse regels aan. 'Dit is waar je rechten voor studeert.'

Jurist Caroline de Groot (59) is inmiddels een bekende in de daklozenwereld. Al zeven jaar helpt de oud-verpleegkundige dak- en thuislozen met juridische adviezen over het verkrijgen van een opvangplek of uitkering of bij de kwijtschelding van schulden.

Maar met stip op één staat haar hulp bij het aanvragen van een briefadres. "Het is de meest gestelde vraag van daklozen: hoe kom ik aan een briefadres? Zonder briefadres besta je niet.