Amsterdam Bewaar

Stadsdeel wil buurtbewoners voorrang geven bij woningen Brediuslocatie

Op het braakliggende terrein onderhoudt de buurt momenteel nog moestuinen.
Op het braakliggende terrein onderhoudt de buurt momenteel nog moestuinen. © Marc Driessen

Op de Brediuslocatie wil de gemeente woningen voor het middensegment realiseren, maar de buurt tekende protest aan. Als tegemoetkoming belooft het stadsdeel bewoners voorrang te geven bij de toekenning van de woningen.

Op het braakliggende stuk grond, ingeklemd tussen de Zaanstraat, zwembad Bredius en het talud van de trein, worden nu tijdelijk moestuinen onderhouden. Ooit stond Sporthal Bredius hier, maar twaalf jaar geleden ging de hal in vlammen op. De sporthal zou wordem herbouwd, maar dat project kwam nooit van de grond.

Het stadsdeel wil hier nu honderd tot honderdvijftig woningen realiseren, zowel huur (vanaf 700 euro) als koop. Volgens stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester is de keuze voor huur in het middensegment logisch. "Er is een zwaar tekort aan dit soort woningen in de stad."

Geen sociale huur
De buurt, van oudsher een arbeiderswijk met sociale huurwoningen, is niet gecharmeerd van de plannen van het stadsdeel. Het gaat hen niet zozeer om de bouw van woningen, maar wel om het soort: er zijn geen plannen voor sociale huurwoningen.

Bouwmeester zegt het heersende sentiment te begrijpen. In de hoop de buurtbewoners tegemoet te komen, wil hij bewoners straks voorrang geven bij de toewijzing van de nieuwbouwwoningen.

Daarmee hoopt het stadsdeel eveneens de doorstroming van de Spaarndammerbuurt, waar 72 procent van de woningvoorraad uit sociale huur bestaat, te bevorderen. "Zogenaamde scheefhuurders die geen woning kunnen vinden en in hun sociale huurwoning blijven wonen, hoeven op deze manier de buurt niet uit. En de vrijgekomen woningen kunnen weer beschikbaar worden voor de mensen die het nodig hebben."

'Niet serieus'
Jan Harinck, woordvoerder van de bewonersgroep Spaarndammerbuurt, noemt het voorstel een 'verkiezingsstunt'. "Dit nemen wij niet serieus. Bij de Houthavens was de buurt ook ooit iets soortgelijks beloofd, maar daar is niets van terechtgekomen. De woningen in de Houthavens zijn onbetaalbaar geworden. We zijn bang dat het dezelfde kant op gaat met de Brediuslocatie."

Dinsdagavond presenteert het stadsdeel de plannen tijdens een vergadering van de bestuurscommissie. "Het heeft nogal wat voeten in de aarde," zegt Bouwmeester. "Juridisch gezien moeten we goed kunnen onderbouwen waarom bewoners voorrang krijgen." Ook moet het stadsdeel nog in kaart brengen hoeveel scheefwoners in de buurt wonen.