Amsterdam Bewaar

Proef met second opinion voor uitkeringsgerechtigden

Proef met second opinion voor uitkeringsgerechtigden
© ANP

Uitkeringsgerechtigden die een re-integratietraject krijgen toegewezen hoeven daar het komend half jaar niet automatisch mee akkoord te gaan.

De gemeente gaat een pilot voeren waarbij Amsterdammers die het niet eens zijn met hun toegewezen traject, een second opinion aan kunnen vragen. De proef komt er na een voorstel van D66, VVD en PvdA.

In het re-integratiebeleid dat de gemeente sinds januari 2015 voert, is een belangrijke rol weggelegd voor zogeheten klantmanagers van de sociale dienst, die uitkeringsgerechtigden een passend traject moeten aanbieden. Soms met als doel het vinden van een 'echte' baan, maar soms ook vrijwilligerswerk, een opleiding of een zorgtraject. Een en ander wordt vastgelegd in een 'leerwerkplan', dat de klant en manager samen opstellen.

In de praktijk blijkt niet iedereen het altijd eens te zijn met het toegewezen traject. "De klant is afhankelijk van de beoordeling van de klantmanager," legt raadslid Ariella Verheul (D66) uit, een van de indieners van het voorstel. "Als de communicatie niet soepel verloopt, of de klant twijfelt of het aangeboden traject nut heeft, of bij hem of haar past, moet een tweede beoordeling door een andere klantmanager mogelijk zijn."

De adviseur die zo'n tweede beoordeling uitvoert gaat de gemaakte afspraken tussen klantmanager en klant na. "Net als bij de dokter," besluit Verheul.

De gemeente gaat eigen medewerkers opleiden om een second opinion te geven maar huurt ook externe adviseurs in. Na afloop van de pilot wordt bepaald welke van de twee werkwijzen de meest wenselijke is. De pilot wordt in juni geëvalueerd.