AMSTERDAM - De binnenstad van Amsterdam krijgt mogelijk een homomuseum. Stadsdeel Centrum wil zo de stad als 'gay-toeristische' bestemming promoten.Het museum, dat door het stadsdeel betaald en gehuisvest moet worden, zal ook educatieve taken vervullen en een ontmoetingsplek voor jongeren en allochtonen zijn. Hoeveel het project zal kosten, is niet duidelijk.

Ook het homomonument op de Westermarkt moet levendiger worden, met een terras en exposities. Het stadsdeel hoopt dat een basisschool het monument zal 'adopteren'.

Het bestuur van stadsdeel Centrum baseert zijn plannen op een onderzoek van de Hogeschool Holland. Dat bracht aan het licht dat Amsterdamse homo's zich in de stad onveiliger voelen dan homoseksuele toeristen.

Maar ondanks de positieve ervaringen van buitenlanders verwachten de onderzoekers een daling van het homotoerisme, omdat de concurrentie van buitenlandse steden toeneemt en voor homo's in Amsterdam weinig nieuws te doen is.