Amsterdam Bewaar

Pas als een jongere zwerft, is er hulp

Shantal is dakloos
Shantal is dakloos © Tammy van Nerum

Ze wonen in zorg­instellingen en leef­groepen, tot op hun achttiende de jeugd­zorg stopt. Als ze proberen op eigen benen te staan, gaat het vaak mis: er ontstaan schulden, ze raken hun woning kwijt en beginnen te zwerven. Dat moet anders.

Amsterdam moet veel meer inzetten op het voorkomen van dakloosheid, schreef de Amsterdamse Rekenkamer onlangs in een rapport.

Het is koren op de molen van de Stichting Zwerfjongeren Nederland. Investeer niet in opvangplekken maar in het voorkomen van dakloosheid, is het motto.

"Tachtig tot negentig procent van de zwerfjongeren heeft een verleden in de jeugdhulp.

Masuger zal er woensdag op de conferentie Basis op Orde voor pleiten te investeren om dakloosheid onder jongeren te voorkomen.