Amsterdam Bewaar

Parkeerplek geen vanzelfsprekendheid bij betaalbare woning

Het door de gemeenteraad aangenomen voorstel komt van D66
Het door de gemeenteraad aangenomen voorstel komt van D66 © ANP

Wie in de toekomst een nieuwe middeldure huurwoning in Amsterdam betrekt kan zijn auto maar beter verkopen.

Projectontwikkelaars hoeven geen parkeergarage meer te bouwen onder complexen met betaalbare huurwoningen, terwijl deze huurders ook geen recht meer hebben op een plekje op straat.

De vraag naar huurwoningen is zo groot, die huurprijs gaat echt niet omlaag

Diederik Boomsma (CDA)

Daartoe heeft de gemeenteraad besloten op voorspraak van D66. Voor diverse categorieën woningbouw gelden minimum- en maximumnormen voor het aantal parkeerplaatsen dat daarbij gerealiseerd moeten worden.

Halve plek per woning
Wie een complex met middeldure huurwoningen wil bouwen was in de grootste delen van de stad altijd verplicht om daar ruwweg een halve parkeerplaats per woning bij te bouwen.

Maar de bouw van een parkeergarage onder een pand doet de bouwkosten fors oplopen. D66 vreest dat ontwikkelaars daardoor mogelijk zullen afzien van het bouwen van middenhuur. Ook zou de huurprijs er onnodig hoog van worden terwijl het autobezit afneemt, aldus raadslid Jan-Bert Vroege. De categorie middeldure huur betreft woningen tussen de 710 en 970 euro.

Vraag
CDA-raadslid Diederik Boomsma vindt het een absurde beslissing en vreest dat middeldure huur hierdoor niet meer toegankelijk is voor mensen met een auto. "Projectontwikkelaars hoeven hierdoor nog minder rekening te houden met huurders. Bovendien zullen ze meer gaan verdienen door deze maatregel, omdat ze minder kosten hoeven maken bij de bouw. En de vraag naar huurwoningen is zo groot, die huurprijs gaat echt niet omlaag", voorspelt hij.

Het stadsbestuur had al besloten om de minimum norm voor sociale huurwoningen los te laten, waardoor bouwers geen rekening meer hoeven houden met sociale huurders met een auto. Hier waren onder meer de woningcorporaties niet blij mee.