Amsterdam Bewaar

Ombudsman: 'Amsterdam zit in een handhavingscrisis'

Ombudsman: 'Amsterdam zit in een handhavingscrisis'
© Mathilde Bindervoet

Fietsers die door rood rijden, coke op scholen, dronken toeristen... Wie doet er wat tegen? We zitten, zegt de ombudsman, in een handhavings­crisis. 'Mensen denken: ik ben gekke henkie niet.'

Een typisch Amsterdamse oplossing. Er komen vuurwerkvrije zones: bewoners kunnen hun eigen straat, pleintje of speeltuin aanwijzen als gebied waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Maar: deze bewoners worden wel geacht zelf de rotjes uit hun tuin te weren.

De gemeente, schrijft burgemeester Femke Halsema, stelt geen 'handhavingscapaciteit' beschikbaar. ­Bewoners kunnen een bord krijgen om hun wensen kenbaar te maken.

Die Amsterdammers beginnen zich zo lang­zamerhand af te vragen waar wel nog wordt ­gehandhaafd.