OM: ‘Organisatie van Taghi kreeg voortdurend geheime informatie van advocaten’

Onder druk van sleutelspelers uit de vermoede criminele organisatie van Ridouan Taghi hebben advocaten voortdurend gevoelige informatie verspreid uit strafdossiers terwijl die nog geheim moesten blijven.

Paul Vugts
Beveiliging bij de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp tijdens een zitting in het Marengo-proces rondom hoofdverdachte Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Beeld Hollandse Hoogte /  ANP
Beveiliging bij de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp tijdens een zitting in het Marengo-proces rondom hoofdverdachte Ridouan Taghi en 16 medeverdachten.Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat gebeurde volgens justitie aantoonbaar ook terwijl gearresteerde verdachten nog ‘in beperkingen zaten’ en met niemand contact mochten hebben behalve met hun advocaat.

Onder druk overstappen

Verdachten zijn geregeld onder druk gezet over te stappen naar raadslieden waarin de leiders binnen de groepering meer vertrouwen hebben, en dat gebeurde vervolgens ook.

Dat blijkt volgens justitie uit een grote hoeveelheid onderlinge berichten tussen criminelen uit de vermoede organisatie van Ridouan Taghi die zijn toegevoegd aan de dossiers in de veelvoudige liquidatiezaak Marengo. Het Parool beschikt over die stukken.

De advocaten vinden dat die berichten geen evenwichtig beeld schetsen en wijzen er op dat het Openbaar Ministerie zelf vroegtijdig ook veel onderzoeksinformatie naar buiten heeft gebracht.

Liquidaties en moordplannen

In Marengo staan Taghi en vooralsnog zestien medeverdachten terecht voor vele liquidaties en moordplannen. In die zaak zijn vanaf dinsdag weer drie dagen inleidende zittingen.

Uit de berichten tussen vermoede vertrouwelingen van Taghi blijkt ook dat zij de advocaten betaalden van de verdachten in het grote onderzoek 26Koper.

In die zaak is inmiddels een forse groep ‘spotters’ veroordeeld tot langdurige celstraffen voor met name het observeren van te liquideren doelwitten en het bezit van een enorm wapenarsenaal dat volgens de autoriteiten van Taghi was.

Intensieve zoektocht naar informatie

In de berichten ‘bespreken’ sleutelspelers zoals Ridouan Taghi, zijn handlangers Mao en Mario (‘Piet’) R., zijn neef Jaouad F. en tal van anderen hun intensieve zoektocht naar informatie over het onderzoek.

Ze willen weten waar welke ‘yzers’ (vuurwapens) zijn gevonden, en welke wapens nog niet.

Ze bespreken dat ze ‘top advo’s’ moeten regelen en wat ze aan welke advocaat betalen. Zo moet er meerdere keren ‘4000’ (euro) naar advocaten van het kantoor van Nico Meijering, Leon van Kleef en Christian Flokstra, die belangrijke verdachten bijstaan, en krijgt een andere advocaat ‘5 doezoe’.

Tot in details

Verschillende advocaten van verscheidene kantoren vertelden kennelijk heel snel en tot in de details over de aanklacht in de zaak 26Koper en over de inhoud van de dossiers, terwijl dat nog niet mocht na de arrestaties in de zomer van 2015.

Het gaat ook geregeld om bewijs tegen leden van de groep die nog níet zijn gearresteerd en die dus al op de hoogte komen van de verdenkingen.

Onder coördinatie van Mario ‘Piet’ R. doet een lid van de groep ‘zijn best’ om twee gearresteerde verdachten van hun pro-deo-advocaten te laten overstappen naar advocaten die de groep vertrouwt. Uiteindelijk gebeurt dat dan ook.

Kkkkkkkk advo

Over de toenmalige advocaat van hoofdverdachte Jaouad W., ‘Boek’, die kennelijk niet genoeg informatie verstrekt, schrijft een groepslid op 27 juli 2015: “Sir sorry die kkkkkkkk advo zij weer helemaal niks k heb zin om daar tegaan naar hem en hem voor zijn kop teknallen zo erg sir vieze hond egt.”

Hij moet ‘meteen weg’ van de zaak. Drie dagen later heeft de verdachte Christian Flokstra als advocaat.

Paniek

Op 19 augustus schrijft een duidelijk paniekerige Ridouan Taghi zijn vrouw dat hij per jetski en zodiac uit Marokko gaat vluchten, naar Spanje. De Marokkaanse geheime dienst verdenkt hem in zijn perceptie mede op grond van het dossier in de zaak 26Koper ‘32 moorden en al die wapens’ die in een opslagbox in Nieuwegein zijn gevonden. Ze hebben hem willen oppakken, maar ‘op een haar na gemist’. Alleen ‘Piet’ mag weten dat hij in Spanje gaat onderduiken, schrijft hij zijn vrouw. Hij is op grond van door advocaten verstrekte informatie bang levenslang te krijgen en vreest zijn gezin nooit meer te zien.

In hun onderlinge berichten ‘bespreken’ de schrijvers openlijk dat ze advocaten hebben gesproken en ondanks het spreekverbod tot in detail zijn geïnformeerd.

Genaaid

Op grond van informatie die via een advocaat uit het dossier is verkregen, ontstaat bij de organisatie van Taghi het beeld dat medewerkers van een spyshop in Nieuwegein de groep ‘hebben genaaid’ door een factuur aan de politie te verstrekken over aan de groep verkochte apparatuur om doelwitten mee te volgen.

Met het toestel dat justitie aan Ridouan Taghi koppelt wordt op 22 augustus een bericht verstuurd aan Mao R. (de broer van Mario R.) waarin hij opdracht geeft tot een aanslag (met een bazooka) op de spyshop ‘terwijl de werkers daar zijn’.

Op 9 september is spyshopmedewerker Ronald Bakker geliquideerd.

Het Parool maakt een podcastserie over Ridouan Taghi. Luister hier de laatste aflevering: De Taghi Podcast, aflevering 4: Een aanslag op de rechtsstaat. De Taghi Podcast is ook te vinden op iTunes en Spotify.

Osso gebracht

Beslissers in de groep bespreken dat ze Nico Meijering en zijn kantoorgenoten in de arm moeten nemen omdat die alle grote liquidatiezaken van Nederland doen: “Die Nico Meijering wat kost tie deze doe alle die grootte zaken van die liq sir in nl.” (..) Meijering heeft al heel wat mensen ‘osso gebracht’ (naar huis), zelfs als die op heterdaad betrapt waren in een auto met wapens.

Als het kantoor is ingeschakeld, haalt een zus van een verdachte daar informatie. Als iemand ‘inside info of vragen heeft, mag die mee’, meldt ze op 5 augustus. Een cliënt van het kantoor in een heel andere zaak, Muhammed S., neemt gaandeweg een rol als tussenpersoon op zich.

Slapen

De sleutelspelers proberen via de advocaten uit te vissen wie heeft gepraat met de politie. Die ‘moet slapen’, zoals de term luidt voor iemand liquideren. Op 7 augustus schrijft een groepslid: ‘Je moet niet met de buit mee eten en als je in het hok zit lopen zingen’. Zingen is in dit verband praten met de politie.

Advocaat Yassine Bouchikhi van verdachte Levi B. en een kantoorgenoot krijgen de opdracht ‘per direct contact op te nemen met advocaten van Boek (Jaouad W.) en Devil (Werner E.). Die ‘moeten een apart verhaal maken zodat Dev en Boek niet worden belast met hun feiten.

Een belletje

Ondanks de beperkingen meldt een advocaat eind augustus dat bij een medeverdachte 2 sd-kaartjes zijn gevonden waarop beelden staan van geobserveerde doelwitten die de groep wilde liquideren. Dat is heel belangrijke informatie op grond waarvan verdachten kunnen concluderen hoeveel gevaar ze lopen als ze worden gearresteerd.

Muhammed S. meldt aan Mario R. dat hij ‘meteen een belletje krijgt’ van het kantoor van Meijering, Flokstra en Van Kleef als hun ‘namen zijn gevallen’ in het onderzoek.

Na beperkingen

Overigens meldt een groepslid dat de andere advocaten ‘allemaal’ contact hebben opgenomen met Meijering, Flokstra en Van Kleef, maar dat die pas willen praten ‘na beperkingen’.

In het berichtenverkeer wordt besproken dat een verdachte maar bedreigd moet worden als hij niet naar de gewenste advocaat wil overstappen. Die verdachte neemt inderdaad vervolgens de door de groep uitverkoren raadsman.

Ridouans jongere broer Morad Taghi schrijft Mario R. over het overstappen naar een advocaat ‘van’ de groep: ‘Als die overstapt naar onze advo krijgen we dan alles door van wat ie heeft gezegd en door heeft gespeeld van zijn advo’.

Dossier

Muhammed S. haalt een dossier op bij de advocaten, dat hij overdraagt aan iemand die het aan Jaouad F. doet toekomen. Hij beschikt héél snel over nieuw toegevoegde informatie. Zo schrijft hij op 16 oktober 2015 aan Mario R: ‘Oké broer, dit is afgelopen woensdag pas bijgevoegd! Die kanker officier van justitie die Plooy (Koos Plooij) houdt van deze spelletjes mondjesmaat geeft hij wat vrij!’

Mario R. wordt zelf ook gezocht, krijgt hij te lezen in een versleuteld PGP-bericht (Pretty Good Privacy): ‘U wordt gezocht sir heb dossier nu net voor me neus gezien u dna is ook gevonden in de box’. (..) ‘Ik heb die dossier zelf gezien ik zag u foto er bij alles’.

Vergoedingen

De organisatie betaalt blijkens de gedetailleerde berichten de advocaten van verdachten. Zij krijgen in de cel ook vergoedingen oplopend tot 3000 euro per maand en hun gezinnen worden onderhouden.

Een advocaat zou op enig moment ook ‘assie’ (hasj) hebben geregeld voor zijn cliënt omdat die ‘leip’ werd in de gevangenis.

Een konvooi met auto’s arriveert bij de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Beeld Hollandse Hoogte /  ANP
Een konvooi met auto’s arriveert bij de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Nico Meijering, Christian Flokstra, Leon van Kleef, Bénédicte Ficq en Juriaan de Vries reageren in een gezamenlijke verklaring van hun kantoor verontwaardigd op het nieuwe dossierstuk:

Ons kantoor heeft kennis genomen van de inhoud van het proces-verbaal in de zaak 26Marengo. Met dat proces-verbaal opent het Openbaar Ministerie (OM) de aanval op meerdere advocaten, waaronder een aantal van ons kantoor. In dit kader zien wij een sterk verband met de problemen die zich op dit moment opstapelen rondom de kroongetuige in deze zaak; de bliksem moet worden afgeleid.

Vanwege onze wettelijke geheimhoudingsverplichting kunnen wij niet inhoudelijk reageren op de PGP-berichten. Het OM weet dat ook. Desondanks kiest het OM er voor deze PGP-berichten rauwelijks aan de stukken toe te voegen en daar een suggestieve en schadelijke duiding aan te geven in een proces-verbaal. Dit proces-verbaal is vervolgens ruim verspreid. Daarbij is nagelaten betrokkenen in de gelegenheid te stellen een standpunt in te nemen. Ook is geen klacht ingediend tegen betrokken advocaten bij de Deken. Wij hebben deze werkwijze eerder gezien in soortgelijke zaken.

Relevant is daarnaast dat het PGP-communicatie betreft tussen derden. Hier vergaande suggesties of zelfs conclusies aan verbinden is uiterst risicovol. Een goed deel van de door de recherche opgenomen suggesties en conclusies is - voor zover wij kunnen inschatten - ook aantoonbaar onjuist. Dat begint al bij het feit dat mr. Meijering op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de rechtsbijstand door ons kantoor in de zaak 26Koper.

In algemene zin kunnen wij echter verzekeren dat tijdens beperkingen altijd in de pas wordt gelopen met de gedragsregels. Dit geldt ook voor eventuele financiële afspraken en het respecteren van de geheimhouding. Zaaksinhoudelijk is in de zaak 26Koper ook nooit méér aan de buitenwereld prijsgegeven dan het OM publiekelijk al had gedaan. Wij wijzen daarbij op verschillende persberichten en mediapublicaties die in de dagen na de aanhoudingen in 26Koper zijn verschijnen. Hieruit blijkt onder andere dat verdenkingen en concrete onderzoeksrichtingen publiekelijk bekend worden gemaakt door de politie en het OM. Tevens wijzen wij er op dat in de bewuste PGP-communicatie juist te lezen is dat meerdere malen wordt aangegeven dat tijdens de beperkingen geen nadere zaaksinhoudelijke informatie wordt verstrekt. Hetzelfde geldt voor zaaksinhoudelijk overleg met advocaten van medeverdachten.

Bovendien is het een misvatting te veronderstellen dat tijdens de beperkingen niet met familie en relaties gesproken zou mogen worden en dat na de beperkingen op verzoek - en dus met toestemming van cliënten - geen informatie gedeeld kan worden met derden indien daar een belang voor cliënten ligt.

Inmiddels hebben wij de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten ingelicht en medegedeeld dat wij uiteraard bereid zijn om onder de vereiste vertrouwelijkheid een nadere toelichting te geven. Tevens hebben wij de Deken verzocht om ondersteuning in deze zoveelste aanval vanuit het Openbaar Ministerie op de strafrechtadvocatuur.

Reactie advocaat Yassine Bouchiki

“Het proces-verbaal rept niet over allerhande perspublicaties in de media waarin het type tekstberichten zoals in dit proces-verbaal, terug te vinden valt,” vertelt advocaat Yassine Bouchiki. “De ‘embedded press’ mag vaak mee op ‘missies’ van politie en justitie waarin de verdachten veelal in beperkingen geraken. Het is niet raar dat belanghebbenden en/of familie daarover vragen stellen aan advocaten.”

“Evenwel zijn zij dan al gevoed door zijdens politie en justitie gelekte informatie. Het getuigt dan ook uitdrukkelijk van vals spel wanneer de beschuldigende vinger richting advocatuur, meer in bijzonder mijn persoon, vervolgens misbruikt wordt,” vertelt de advocaat. “De gratuite beschuldigingen aan mijn adres, werp ik in ieder geval verre van mij.”

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden