Amsterdam Bewaar

Niet nog meer vuurwerkvrije zones bij jaarwisseling

Vuurwerk boven de Nieuwmarkt
Vuurwerk boven de Nieuwmarkt © ANP

De gemeente Amsterdam ziet geen reden dit jaar het aantal vuurwerkvrije zones in de stad uit te breiden.

Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten in een reactie op het nieuws dat een meerderheid van de Amsterdammers voor een particulier vuurwerkverbod is. 

De 47 gebieden rondom dierenasiels, kinderboerderijen en maneges die in 2015 werden bestempeld als vuurwerkvrij blijven dit jaar gewoon gehandhaafd. 

Burgemeester Van der Laan heeft de gemeenteraad wel toegezegd een notitie op te stellen met hierin alle afwegingen over het aanpakken van vuurwerkoverlast. In deze notitie zal ook aandacht zijn voor een centraal vuurwerk als alternatief voor particulier vuurwerk. 

De gemeente organiseert al sinds 2007 het nationaal aftelmoment in het Oosterdok bij het Scheepvaartmuseum. Naar mogelijke veranderingen wordt gekeken op basis van de notitie, zo is toegezegd aan de raad.

Voorstel
De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft in oktober een initiatiefsvoorstel ingediend dat naar verwachting in december of januari door de gemeenteraad wordt behandeld. Daarin staat een voorstel om het afsteken van vuurwerk door particulieren te beperken, onder andere door zo veel mogelijk vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

De partij stelt ook voor minimaal één professionele vuurwerkshow van formaat in Amsterdam te organiseren en wil bij het ministerie aandringen op aanpassing van de regelgeving zodat het mogelijk wordt een gemeente geheel vuurwerkvrij te verklaren.