live

Motie evaluatie erfpachtstelsel niet gesteund

De plannen van het Amsterdamse gemeentebestuur werden woensdag in de gemeenteraad besproken. Lees hier alle ontwikkelingen van dit marathondebat terug.

Live

Bekijk nieuwe update(s).
 1. Samenvatting Algemene Beschouwingen

  Dé vraag waar de naderende gemeenteraadsverkiezingen over gaan: hoe gaat het nu echt met Amsterdam? Links en rechts in de raad gaven gisteren, tijdens de Algemene Beschouwingen, tegengestelde antwoorden. "Als een tierelier', versus 'de stad breekt." Lees hier verder: Amsterdam, hoe gaat het nou echt me je?

 2. Amsterdam Kiest @ Facebook

  Om niets meer te missen over de gemeenteraadsverkiezingen van 2018: Like nu alvast Amsterdam Kiest van Het Parool op Facebook.

 3. Te weinig steun voor motie

  De coalitiepartijen D66, VVD en SP voelen niets voor een onafhankelijk onderzoek naar de nieuwe erfpachtplannen van het stadsbestuur.

  Een motie van de voltallige oppositie die hiertoe opriep kreeg dan ook niet genoeg steun. Volgens wethouder Eric van der Burg (erfpacht) is zo’n onderzoek naar zijn erfpachtplannen ook niet mogelijk, omdat elk contract anders is en de gevolgen per pachter niet na te gaan zijn.

  Eind juni neemt de raad een besluit over het nieuwe erfpachtplan, waarbij huizenbezitters de kans krijgen om de pacht ‘eeuwigdurend’ af te kopen.

  Lees hier alles over het nieuwe erfpachtstelsel.

 4. Wethouder Kock haalt uit naar PvdA

  Financieel wethouder Udo Kock heeft hard uitgehaald naar de PvdA. Hij verwijt de grootste oppositiepartij dat zij de gemeente oproept om te speculeren op de rentestanden.

  “U (de PvdA, red.) heeft gezegd of op z’n minst gesuggereerd dat het nu niet verstandig is om af te lossen op de schuld omdat de rente zo laag is. Maar de rentestanden zijn voor ons irrelevant en dat hebben wij ook zo afgesproken. (…) Het interesseert ons geen biet wat de rentestand is, dat noemen wij dus speculeren.”

  De PvdA uitte eerder kritiek op de beslissing van Kock om, gesteund door een coalitie van D66, VVD en SP, de jaarlijkse rentemeevallers te gebruiken om de stadsschuld van 3,8 miljard euro deels af te lossen. Volgens de PvdA wordt daarmee een politieke keuze gemaakt. “Wij maken een andere keuze, zoals het onderwijs.”

 5. Oppositie vraagt om evaluatie erfpacht

  De voltallige oppositie vraagt in een motie om een externe evaluatie van het nieuwe erfpachtstelsel; wat zijn de financiële gevolgen voor gemeente en huizenbezitters, wat is het effect op de huizenprijzen en hoe zit het met de betaalbaarheid van de plannen van het college.

  CDA, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Partij van de Ouderen willen de motie vanavond nog ter stemming brengen, nadat het college aan het woord is gekomen in de Algemene Beschouwingen.

 6. SP: Financiële steun voor huurders

  SP wil sociale huurders met hoge huur en laag inkomen financieel steunen. De coalitiepartij heeft hiervoor woensdagavond een motie ingediend tijdens de Algemene Beschouwingen.

  Het gaat om huurders van een sociale woning in de particuliere sector. Voor bewoners van een sociaal huurhuis bestaat al een woonlastenfonds.

  Fractievoorzitter Daniël Peters pleitte voor overheidsingrijpen, onder meer in de woningmarkt, waar de prijzen snel stijgen. “De markt faalt grotesk. Kapitalisme wringt de binnenstad uit. Amsterdam wordt in hoog tempo onbetaalbaar.”

  Hij deed een oproep aan Amsterdammers: “Het leven kan hier mooi zijn, maar neem het niet voor lief. Ruim rommel op, doe mee aan de samenleving en groet eens een onbekende op straat.”

 7. 'Groeien uit de voegen van onze stad'

  Partijen die zeggen dat het goed gaat met Amsterdam, kijken teveel met een financieel-economische bril naar de cijfers, zegt Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren.

  “Maar in deze stad is ook sprake van verschraling die nog niet zichtbaar is in cijfers en indices. We groeien uit de voegen van onze eigen stad.”

  Wat volgde was een sombere opsomming: de Amsterdamse grachten zijn te vol, te vies en te lawaaiig. De openbare ruimte is compleet overgenomen door commercie. Winkelen in Amsterdam betekent crowdsurfen. Amsterdams groen is in het weekeinde een groot openbaar festivalterrein. “Misschien ben ik te oud geworden voor Disneyland Amsterdam.”