Amsterdam Bewaar

Monument voor Jakoba Mulder in 'haar' Beatrixpark

Het monument Future Past Glory ter ere van Jakoba Mulder in het Beatrixpark
Het monument Future Past Glory ter ere van Jakoba Mulder in het Beatrixpark © Rink Hof

Jakoba Mulder (1900-1988) was de eerste vrouwelijke stedenbouwkundige van Nederland en ontwierp het Amsterdamse Bos. Dertig jaar na haar dood krijgt ze een monument in 'haar' Beatrixpark.

Mejuffrouw Mulder noemden ze haar bij de Dienst der Publieke Werken. Vrienden en familie noemden haar Ko. De meeste Amsterdammers kenden haar echter als 'de juffrouw van het Bos'.

Stedenbouwkundige Jakoba Mulder werkte tussen 1930 en 1965 voor de gemeente Amsterdam, de laatste veertien jaar als hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling. Ze was een vrouw in een mannen­wereld en wist haar stempel te drukken op de naoorlogse ontwikkeling van de stad.