Amsterdam Bewaar

Meer huisvuilboetes uitgeschreven in 2017

Tussen 2014 en 2016 nam het aantal huisvuilboetes sterk af.
Tussen 2014 en 2016 nam het aantal huisvuilboetes sterk af. © ANP

De gemeente heeft in 2017 ruim vierduizend boetes uitgedeeld voor verkeerd aangeboden huisvuil. Sinds 2014 was er juist sprake van een dalende lijn aan uitgeschreven bonnen.

In 2014 kregen mensen die hun huishoudelijk afval op een verkeerde manier, tijd of plek achterlieten 3981 boetes. In 2016 waren dat er nog 'maar' 2907. 

Het college laat in een brief aan de gemeenteraad te weten dat de teller van het aantal uitgeschreven boetes op 17 december 2017 op 4053 stond. 

Meer klachten
Het dalende aantal boetes was voor de VVD reden om vragen te stellen. Volgens de partij stond het aantal boetes in schril contrast met de snelgroeiende start. 

In dezelfde brief noemt het college een vermindering in het aantal handhavers als een van de redenen dat er de afgelopen jaren minder boetes zijn uitgedeeld. Ook zouden er steeds vaker adresgegevens ontbreken bij verkeerd aangeboden huisvuil. 

Inzet data
Volgens de gemeente is het tij in 2017 gekeerd omdat de gemeente gerichter de huisvuilproblemen aanpakt door 'slimmer' te handhaven door gebruik van data, apps en sociale media. Ook kan de gemeente sinds 1 januari 2017 zelf boetes innen, wat effectiever lijkt te werken.  

Zo konden meer boetes worden uitgeschreven en is de stad, gemiddeld gezien, schoner dan een jaar geleden, stelt het college.

Lees ook: Ondernemers: Vieze straten remmen groei binnenstad en Gemeente kan stijging afvalklachten met moeite bijbenen