Amsterdam Bewaar

Meer fietsers in Amsterdam, ten koste van ov en auto

De fiets wordt steeds belangrijker voor woon-werkverkeer
De fiets wordt steeds belangrijker voor woon-werkverkeer © Mats van Soolingen

Het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer in Amsterdam neemt toe, steeds meer Amsterdammers laten de auto staan.

De meeste Amsterdammers zullen er niet van staan te kijken: de uitkomsten van de jongste cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), gepubliceerd in het rapport Mobiliteitsbeeld 2017, bevestigen wat iedere dag op straat is te zien.

Uit het rapport blijkt dat bijna de helft (48 procent) van de Amsterdammers die wonen en werken in de stad de fiets pakt. Dat is meer dan drie procent meer dan tijdens de laatste meting in 2005

Minder auto
In dezelfde periode daalde het gebruik van mensen die de auto namen voor hun werk met ruim een procent tot 38 procent. Het percentage mensen dat met bus, trein of metro naar het werk ging daalde nog iets harder in elf jaar tot zestien.

Eerder bleek al dat het aantal gebruikers van e-bikes in de lift zit. De steiging zit 'm met name in de toename van het gebruik van e-bikes door 'jongeren'.

Lees ook: Alleen meer asfalt is niet de oplossing tegen fietsfiles