live

Raad blijft zorgen houden rond aanpak radicalisering

Amsterdam gaat de door schandalen geplaagde afdeling radicalisering grondig reorganiseren. Vandaag debatteerde de gemeenteraad met burgemeester Van der Laan over de problemen.

Nabeschouwing

Burgemeester Eberhard van der Laan heeft de zorgen rondom het werk van de afdeling Radicalisering en Preventie nog niet weten weg te nemen.

De burgemeester was zeer schuldbewust over de ontstane situatie op de afdeling radicalisering, waar een ontslagen ambtenaar dit voorjaar fraude pleegde en zich volgens de gemeente schuldig maakte aan belangenverstrengeling.

Hij ging ook verder dan eerder deze zomer, waarin hij vooral sprak van een integriteitskwestie en niet wilde ingaan op kritiek op de manier waarop hij de antiradicalisering had georganiseerd.

"Ik ben zo naïef geweest te denken, dit gaat over belangenverstrengeling, zo presenteer ik het, en zo bespreek ik het met de raad. Dat reken ik mijzelf aan."

De burgemeester gaat de raad een lijst van deskundigen opsturen die hij gebruikt bij de aanpak. Ook belooft hij niet langer om personen in te zetten die eerder geradicaliseerd waren en zich nu met anti-radicalisering bezig houden.

Over twee weken bespreekt de gemeenteraad de zaak opnieuw. D66, VVD, SP en de Partij voor de Dieren hebben nog niet helder of de wensen van de raad en de toezeggingen van de burgemeester nu ook echt worden verwerkt in het antiradicaliseringsbeleid.

Een groepje ambtenaren, een taskforce geheten, gaat onder extern toezicht werken aan de verbetering van het beleid, beloofde Van der Laan al eerder.

Lees hieronder het live verslag terug van het debat in de Stopera:

Live

Bekijk nieuwe update(s).
 1. D66, VVD, SP, CDA en de Partij voor de Dieren zijn nog niet gerustgesteld. Zij gaan aanvullende vragen stellen, in afwachting van extra informatie die Van der Laan al heeft toegezegd.

  Ook willen de partijen een extra vergadering inplannen om over het onderwerp te kunnen doorspreken. De inzet van de taskforce die de afdeling Radicalisering en Preventie moet gaan hervormen, komt over twee weken al in de raadsvergadering aan de orde.

  In de staart van het debat maakt de burgemeester nog een slip of the tongue terwijl zijn microfoon nog open staat: "Als je ziet hoe landelijke pers uitrukt om het ons moeilijk te maken"

  Van der Laan is klaar en verlaat de vergadering.

  Hiermee komt dit liveblog ten einde. Woensdag 27 september zal de gemeenteraad de zaak van de ontslagen ambtenaar op de afdeling Radicalisering en Preventie opnieuw bespreken.

 2. 'Ik had dingen kunnen voorkomen'

  Terwijl het debat ten einde loopt maakt Van der Laan nog een bijzondere opmerking. Naar eigen zeggen was hij het intern al langer niet eens met Saadia a.-T. en had hij tijdens discussies met haar, zorgen over de gebrekkige aandacht voor de islam in de radicaliseringsaanpak. “Dat heb ik te lang laten gebeuren, als ik daar strakker op was geweest had ik in de tijd een aantal dingen kunnen voorkomen. Dat is overigens iets anders dan de fraude, die ik totaal niet heb zien aankomen."

 3. 'Vertrouwen'

  Van der Laan bespeurt ondanks alle kritiek nog steun voor zijn aanpak in de gemeenteraad. “Ik ben blij dat u vertrouwen hebt in de veiligheid van de stad. Ik zeg ook vandaag: het (een aanslag, red.) kan ieder moment gebeuren. Maar op input en output leveren we goed werk. We hadden achterstallig onderhoud, maar dat werken we nu weg.”

 4. 'Zuur'

  Van der Laan baalt dat de integriteitskwestie (zie update hieronder) binnen zijn verantwoordelijkheid valt, omdat hij al langer bezig was met een grote aanpak tegen interne fraude.

  "Onder mijn eigen ogen terwijl ik bezig was de boel te saneren wordt dit aangetroffen, in mijn eigen domein openbare orde en veiligheid. Je kunt zeggen: je stelt je een beetje aan, maar ik vind het wel zuur."

  De burgemeester is opnieuw eerlijk over zijn eigen fouten. “Ik reken mijzelf aan dat dit wantrouwen is ontstaan. Ik ben zo naïef geweest te denken, dit is een zaak belangenverstrengeling, zo presenteer ik ‘m, en zo bespreek ik dit met de raad. Dat reken ik mijzelf aan.”

 5. Burgemeester aan het woord

  Van der Laan reageert voor het eerst mondeling op de situatie.

  "Je wil toch alles doen om die aanslagen te voorkomen. Dat wil zeggen dat je risico’s moet nemen. Ik heb altijd met veel tegenzin maar wel met overtuiging op dat pad gezeten, wetend dat dag zou kunnen aanbreken dat ik verantwoording moet afleggen. Niet over een aanslag, goddank, maar wel over elementen in de aanpak die ons kwetsbaar maken."

  De burgemeester is niet onder de indruk van juridische stappen van Saadia a.-T. tegen de gemeente. "Ik ben fanatiek op integriteit, waarvoor ik de verantwoordelijkheid draag in deze stad. Bovendien heb ik een geschiedenis als advocaat. Als ik iemand voor strafontslag aandraag heb ik daar redenen voor."

  Hierop herhaalde hij de claim van de gemeente dat de voormalige manager van de afdeling Radicalisering en Preventie offertes bewerkt heeft ten gunste van bevriende leveranciers.

 6. Terughoudendheid

  GroenLinks wil terughoudendheid. "Ik zou ervoor willen waken dat we met te grote stelligheid spreken", aldus raadslid Rutger Groot Wassink over het ontslag van ambtenaar Saadia a.-T.

  "Je bent pas schuldig als je veroordeeld bent, dus we moeten terughoudend zijn ook al hebben we veel aanwijzingen en is het beeld van vriendjespolitiek zorgwekkend."

  Eerder kondigde de ontslagen ambtenaar al aan dat ze naar de rechter stapt om haar zaak aan te vechten.

 7. Pionierswerk

  De SP wijst op het pionierswerk dat door Van der Laan is verricht.

  "Dit was nooit een sluitende aanpak, er wordt gepionierd en je weet niet altijd of je het goed doet. De burgemeester zegt niet voor niets regelmatig dat een aanslag elke dag kan gebeuren, de Amsterdamse aanpak is geen garantie dat hier geen aanslagen gepleegd zullen worden", aldus SP-raadslid Daniël Peters.

 8. Meekijken

  PvdA-raadslid Sofyan Mbarki vertelt hoe hij 20 jaar geleden zelf ooit benaderd werd door een jihadistische ronselaar om in het buitenland te gaan vechten.

  "Op straat werd ik aangesproken door een meneer die mij vroeg of ik geïnteresseerd was in de heilige strijd. Hij liet mij ook een stapel geld zien en allerlei identiteitsbewijzen. In die tijd waren met name Afghanistan en Pakistan de zogenaamde uitreisgebieden." Hij poeierde hem af. "De man wist niet hoe snel hij weg moest komen."

  De PvdA wil vanuit de gemeenteraad de komende tijd over de schouder van Van der Laan meekijken om te zien of de veranderingen in het antiradicaliseringsbeleid ook echt worden uitgevoerd.

  "We zullen ons als raad met elkaar moeten focussen op kwaliteit van uitvoering en daar toezicht op houden. Het is cruciaal dat deze afdeling brandschoon wordt en blijft", aldus Mbarki. "Want we moeten gaan rekening houden met nog meer terugkeerders in de komende tijd."

 9. Twijfels over de theorie

  Het CDA blijft ook kritisch op de ideologie achter het antiradicaliseringsbeleid van Van der Laan.

  "De islam, als ‘window of opportunity’ voor jongeren met problemen. Ik heb mijn twijfels over die theorie en deze analyse, die is misschien iets te simplistisch. Want extreem islamitische opvattingen zijn niet alleen een uitlaatklep. Radicale ideeën hebben radicale consequenties. Dat is geen uitlaatklep voor economische of psychologische factoren", aldus Diederik Boomsma.

 10. Ook warme woorden

  Van Dantzig van D66 wil ook eensgezindheid uitstralen, ondanks alle scherpe vragen, en heeft ook warme woorden voor Van der Laan:

  "Ik hecht er nog aan het volgende te zeggen: Ik twijfel er niet aan dat wij hier allemaal hetzelfde doel hebben: een veilig Amsterdam en de beste begeleiding van kwetsbare Amsterdammers die dreigen te radicaliseren. Net zo goed als dat ik er niet aan twijfel dat onze burgemeester blind vaart op één persoon. Dat doet hij niet. Daarvoor is hij, met excuses, veel te koppig."

Voorbeschouwing

Amsterdam gaat de door schandalen geplaagde afdeling radicalisering grondig reorganiseren. Vandaag debatteert de gemeenteraad met burgemeester Van der Laan over de problemen.