live

Lees terug: Dit was het debat over de nieuwe erfpachtplannen

Amsterdam heeft een historisch besluit genomen. De gemeenteraad heeft ingestemd, de stad krijgt na 120 jaar een nieuw erfpachtstelsel. Een live verslag vanuit de Stopera.

Live

Bekijk nieuwe update(s).
 1. Akkoord

  Amsterdam krijgt een nieuw erfpachtstelsel. De gemeenteraad stemde afgelopen nacht in met het voorstel van het college om over te stappen op eeuwigdurend erfpacht.

 2. Van der Burg niet uitzinnig van vreugde

  Ook erfpachtwethouder Eric van der Burg is niet uitzinnig van vreugde over het nieuwe erfpachtbeleid, al zal de geheelonthouder er later op de avond wel een colaatje light op drinken als zijn plannen zijn aangenomen.

  “Als VVD en D66 23 zetels hadden gehad was er naast eeuwigdurende erfpacht waarschijnlijk ook voorgesteld om eigendom van de grond mogelijk te maken. Maar dat is wat je doet als je deals sluit met SP’ers, die denken best wel anders. Dit is een compromis tussen kneiterrood en liberaal.”

  Eerder gaf Van der Burg zijn eigen plannen een 7. Ook kondigde hij al aan dat VVD en D66 waarschijnlijk nieuwe voorstellen gaan doen om eeuwigdurende erfpacht nog aantrekkelijker te maken voor huizenbezitters.

 3. SP had voortdurende erfpacht gewild

  De SP komt er rond voor uit dat de partij eigenlijk geen eeuwigdurende erfpacht, maar voortdurende erfpacht had gewild, waarmee de gemeente de stijgende grondwaardes kan afromen.

  Maar als coalitiepartij moesten de socialisten een compromis sluiten, verdedigt SP’er Tiers Bakker zijn steun voor de erfpachtplannen. “We werken er nu aan mee omdat dit de uitkomst is van coalitieonderhandelingen, wij hebben gestreden voor armoede en sociale huur.

  Bakker reageerde vinnig op gehoon uit de linkse oppositie dat zijn partij aan de leiband van liberale partijen loopt. “We hebben afspraken gemaakt en daar houden wij ons aan. Dat is te doen gebruikelijk in Nederland.” Maar op de vraag of Bakker na het steunen van dit compromis nog wel lekker zou kunnen slapen, wilde het raadslid geen antwoord geven.

 4. VVD: woede maakte grote indruk

  Dit dossier is mij niet in de koude kleren gaan zitten, zegt Tjakko Dijk (VVD). “De woede van veel Amsterdammers heeft grote indruk gemaakt op onze fractie.”

  Dat inspraak helpt, blijkt volgens hem uit het nieuwe voorstel waarmee het college in tweede instantie kwam, dat in zijn ogen ‘overzichtelijker is’ en ‘lagere bedragen biedt.'

  Niet iedereen zal tevreden zijn, maar huizenbezitters kunnen er ook voor kiezen hun huidige, voortdurende erfpacht, te laten zoals die is. Dit voorstel is het beste compromis, aldus Dijk, die aankondigde dat VVD, bij een meerderheid in de raad ook koop van de grond mogelijk wil toevoegen.

 5. PvdA: debat is showtje voor de bühne

  De PvdA is zeer teleurgesteld en stelt dat het 120 jaar oude erfpachtstelsel met de nieuwe erfpachtplannen eigenlijk wordt opgeheven. “De coalitiepartijen hebben een deal gemaakt en dit debat is dus eigenlijk een showtje voor de bühne”, beklaagt PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman zich.

  De sociaaldemocraten wilden volgens Moorman ook een einde maken aan de excessen, zoals de gigantische canonsprongen als de afkooptermijn afliep, maar vond vanuit de oppositie nauwelijks gehoor. “Dit compromis kan duurzamer, toekomstbestendiger en transparanter. Maar de coalitiepartijen bieden geen enkele ruimte en daarmee ontstaat een hele smalle democratische basis voor dit historische besluit.”

 6. Boomsma: kan historische blunder worden

  Het besluit om over te gaan op een nieuw, eeuwigdurend erfpachtstel is historisch, zegt Diederik Boomsma (CDA), maar dreigt, zonder aanpassingen, uit te lopen op een historische blunder.

  “Het is onbegrijpelijk dat college kiest voor een methode die niet rechtvaardig of betrouwbaar is en die Amsterdammers op kosten jaagt die ze niet zagen aankomen. Waarom laten D66 en VVD zo’n grote groep Amsterdammers in de kou staan? Mensen moeten soms 35.000 euro meer betalen, dat is een jaarinkomen.”

  Boomsma, die zich in het erfpachtdossier meer en meer ontpopt als oppositieleider, pleit voor enkele aanpassingen. Zo wil hij dat de gemeente een deel van de notariskosten betaalt, die mensen kwijt zijn als ze overstappen op eeuwigdurend erfpacht. Ook pleit hij voor een onafhankelijke juridische toets.

 7. D66 wil ruimere vangnetregeling

  Het debat in de gemeenteraad over de nieuwe erfpachtplannen van de stad weer begonnen. Vanmiddag ging het over het referendum, dat er niet komt, nu ligt de kern van het nieuwe erfpachtbeleid voor.

  D66 trapt af met het voorstel om een vangnetregeling voor mensen die hun pacht niet kunnen betalen, te verruimen. Nu komen alleen modale inkomens in aanmerking voor deze speciale regeling. Die moet voorkomen dat mensen hun huis uit moeten als de erfpacht omhoog schiet.

  Huishoudens in de knel hoeven binnen deze regeling de kosten van erfpacht pas naar de gemeente over te maken als de woning wordt verkocht. Dan kan de overwaarde van de woning hiervoor worden gebruikt.

  Wethouder Eric van der Burg (erfpacht) gaf eerder al aan wel wat te zien in het verruimen van de vangnetregeling.

 8. Vanavond weer verder

  De raadsvergadering gaat nu verder over de vergunningen voor rondvaartboten. Woensdagavond komt erfpacht weer aan de orde. Dit liveblog zullen we vanaf dan ook pas weer vervolgen.

 9. Er komt geen referendum

  Het gemeentebestuur gaat geen referendum uitschrijven. De motie waarin de oppositie hierom heeft gevraagd is verworpen. De coalitiepartijen sloten de rijen en stemden tegen de motie.

 10. Vraag om hoofdelijke stemming

  Oppositie vraagt om hoofdelijke stemming over de vraag of er een referendum komt en dat is vrij uitzonderlijk. Coalitiepartijen hebben niet mee willen doen aan het debat en oppositie dwingt hen op deze manier kleur te bekennen. Vergadering is even geschorst.