Amsterdam Bewaar

Kunstsubsidies onrealistisch: 'Amsterdam schiet in eigen voet'

Egbert Fransen: 'Elke euro die dus in de stichting wordt geïnvesteerd, komt direct ten gunste van het publieke gesprek'
Egbert Fransen: 'Elke euro die dus in de stichting wordt geïnvesteerd, komt direct ten gunste van het publieke gesprek' © Floris Lok

Het intrekken van subsidie of een aanvraag ervoor niet inwilligen leidt bij een aantal Amsterdamse kunstinstellingen en debatcentra tot protesten. Dit zijn vier ingezonden brieven. 'Dit is niet te verteren.'

Oudgedienden

Het belangrijkste statement van directeur Clayde Menso van het Amsterdams Fonds voor de Kunst in Het Parool was het antwoord op de vraag: hoe zit het met of een aanvrager subsidie echt nodig heeft?

"We hebben daar erg op gelet," legt hij uit "en het zorgt ervoor dat sommige oudgedienden nu niets krijgen. Pakhuis de Zwijger is er zo een. Hetzelfde geldt voor de Nieuwe Kerk. Ze hebben zakelijk gezien een dusdanige positie dat zij structurele ondersteuning niet nodig hebben.