PYONGYANG - Noord- en Zuid-Korea hebben vandaag een forse stap gezet naar een vredesverdrag, dat de wapenstilstand moet vervangen waarmee de oorlog tussen beide landen in 1953 voorlopig werd beëindigd.In een gezamenlijke verklaring doen de leiders van beide landen, na een historische topconferentie van drie dagen in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, een oproep tot 'internationale besprekingen'. Daaraan zullen in elk geval de ondertekenaars van het wapenstilstandsverdrag - Noord-Korea, China en de VS - moeten deelnemen. Zuid-Korea ondertekende destijds niet en verkeert dus technisch nog in staat van oorlog met het noorden.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il, en de president van Zuid-Korea Roh Moo-hyun, zullen het vrachtvervoer per spoor tussen beide landen hervatten - na ruim 57 jaar. Families die door de strikte scheiding van beide landen uiteenvielen, krijgen meer gelegenheid tot hereniging. Een geschil over visrechten is bijgelegd, en afgesproken is op gezette tijden op het hoogste niveau overleg te voeren.

Pyongyang heeft zich tijdens het overleg formeel verplicht zijn nucleaire installaties te ontmantelen en zijn atoomprogramma stop te zetten.