DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer is ervan overtuigd dat de arrestatie van cartoonist Gregorius Nekschot geen politiek gemotiveerd besluit was. De VVD houdt echter vol dat er rond de zaak een ''zweem van een politieke arrestatie'' blijft hangen.

VVD-leider Mark Rutte verbond daar donderdag tijdens het vervolg van een debat over de kwestie geen politieke consequenties aan, hoewel het CDA hem uitdaagde een motie van wantrouwen in te dienen. De meeste fracties vinden dat minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie duidelijk heeft gemaakt dat hij geen actieve rol heeft gespeeld in het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om de cartoonist te arresteren.

Justitie meent dat Gregorius Nekschot zich in acht cartoons schuldig heeft gemaakt aan discriminatie en mogelijk het aanzetten tot haat of geweld. (ANP)