Amsterdam Bewaar

Is de shared space bij CS nog veilig?

De shared space achter Centraal Station voor de ponten.
De shared space achter Centraal Station voor de ponten. © Mats van Soolingen

Twee ongevallen in zeer korte tijd achter het Centraal Station: zijn fietsers en scooterrijders inmiddels zo gewend aan de shared space dat ze minder alert zijn?

Ongeveer anderhalf jaar ging het min of meer probleemloos. Op wat incidenten na verliep de afwikkeling van tienduizenden fietsers en snorscooters achter CS zonder al te veel wanklank. Shared space was een succes.

Totdat afgelopen week het eerste serieuze ongeval plaatsvond. Een snorfietser kwam ten val en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Gisteren was het opnieuw raak: een fietser kwam door nog onbekende oorzaak op straat terecht en raakte gewond. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Is het toeval, een gevalletje pech, of is er reden om te twijfelen aan de systematiek waarbij het aantal verkeersregels tot een minimum is beperkt?

Geen proef meer
Voor alle duidelijkheid: de evaluatie na drie maanden was duidelijk over het verkeerskundige concept. Er waren geen noemenswaardige ongelukken. Slechts één keer raakten een fietser en een snorscooterrijder elkaar, waarna beiden hun weg vervolgden.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er nog te weinig bekend is over de oorzaken van beide recente ongevallen. "Van het tweede incident is niet eens een melding binnengekomen, maar we houden het zo goed mogelijk in de gaten. Het is wel zo dat we niet meer zo intensief toezicht houden op wat er precies gebeurt achter CS: het is geen proef meer, shared space is daar de permanente situatie."

Grote vijand
Het is niet duidelijk wat er sinds de eerste evaluatie is veranderd. Volgens de woordvoerder is er waarschijnlijk sprake van meer fietsers, voetgangers en snorscooters. "De verkeersintensiteit is waarschijnlijk toegenomen sinds de opening van shared space vanwege het toegenomen aantal pontgebruikers, maar tellingen op die plek zijn inmiddels gestopt."

Gemeentelijk deskundige Ruwan Aluvihare, niet persoonlijk betrokken bij het gebied achter CS, stelde vorig jaar al vast dat gewenning de grote vijand is van shared space. Hij stelt naar aanleiding van de twee incidenten dat de gemeente het gebied achter CS zeer serieus moet volgen. "Na een tijdje kan er een mentale luiheid ontstaan, bijvoorbeeld bij scooterrijders die maand in, maand uit elke dag over het gebied rijden."