Amsterdam Bewaar

In Amsterdam wonen 88 honderdplussers

In Amsterdam wonen 88 honderdplussers
© ANP

In Amsterdam wonen, na Rotterdam (118) en Den Haag (109), de meeste honderdplussers van Nederland. In de stad zijn 88 eeuwelingen te vinden.

Dat blijkt uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bureau meldde woensdag dat Nederland op 1 januari dit jaar 2.225 inwoners telde die hun honderdste verjaardag reeds gevierd hadden. 

Amsterdam neemt de derde plek in de top 5 met meeste honderdplussers in beslag. Eindhoven (33) en Dordrecht (30) sluiten het rijtje. Utrecht, een van de vier grootste gemeenten, staat als achtste op de lijst.

Vierduizend eeuwelingen
In totaal zijn er 124 honderdjarigen meer dan een jaar eerder in Nederland en twee keer zoveel als twintig jaar geleden. Het CBS verwacht dat er in 2031 ruim vierduizend eeuwelingen zijn.

Ook het aantal tachtigers (642.000) en negentigers (112.000) nam de afgelopen twintig jaar toe. De stijging is toe te schrijven aan de dalende sterftekansen en de toename van het aantal geboorten vanaf halverwege de negentiende eeuw tot ver in de twintigste eeuw.

Het CBS noemt de kans dat het aantal eeuwelingen sneller zal gaan stijgen, groot. Dat laatste hangt samen met een "kleine babyboom'' kort na de Eerste Wereldoorlog.

De meeste
De gemeente Laren kent relatief gezien de meeste 80- en de meeste 90-plussers. In totaal wonen er in die gemeente 226 mensen die hun negentigste verjaardag reeds gevierd hebben en 1.095 mensen die de tachtig zijn gepasseerd.

Van alle provincies kent Zeeland veruit de meeste inwoners van negentig jaar of ouder; maar liefst één op de honderd inwoners is die leeftijd gepasseerd. Flevoland telt relatief gezien de minste ouderen: amper vier op de duizend inwoners is negentig jaar of ouder, een krappe 26 zijn tachtigplusser. 

Europees gezien behoort Nederland met 128 honderdplussers op 1 miljoen inwoners in 2015 tot de middenmoot. Griekenland telt de meeste eeuwelingen: 565 op 1 miljoen inwoners, gevolgd door Portugal en Frankrijk.