Amsterdam Bewaar

Iep bij Oosterkerk gekapt, ondanks protest

De Oosterkerk met links de gekapte Iep
De Oosterkerk met links de gekapte Iep © Floris Lok

De boom bij de Oosterkerk op Wittenburg wordt gewoon gekapt, ondanks het protest hiertegen van buurtbewoners. Dat laat stadsdeel Centrum weten in een brief aan buurtorganisatie Eilandenoverleg.

Onderzoek van een door het stadsdeel ingeschakelde deskundige wees uit dat de stamvoet van de iep  aan de Wittenburgergracht rotting vertoont en 'een slechte mechanische kwaliteit' heeft.

Omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden en het stadsdeel geen reden ziet aan het oordeel van de deskundige te twijfelen, besloot ze niet af te wijken van het eerder genomen besluit en de boom voor de Oosterkerk gewoon te kappen.

Tot 55 centimeter diep kon in het hout van de boom worden geprikt

Aan één kant van de boom kon tot 55 centimeter diep in het hout worden geprikt.

Verzet
Dit zou zorgen voor een verhoogd instabiliteits- en breukgevaar. Dat dit het omvallen van de boom tot gevolg heeft en tot een dodelijk ongeluk kan leiden, is niet ondenkbaar.

Dat is te lezen in een brief van Centrum aan de buurtbewoners, die zich sinds het afgeven van de kapvergunning een jaar geleden verzetten tegen het neerhalen van de boom.

Straatbeeld
Na 57 bezwaarschriften uit de buurt volgde in november 2015 een hoorzitting en in april stapten bewoners naar de rechter. 'De afgifte van een kapvergunning zou betwistbaar zijn met als gevolg dat onnodig bomen worden gekapt,' schreef het Eilandenoverleg nog in april aan het stadsdeel.

Een deskundige, aangetrokken door de bewoners, verklaarde dat de boom wel voldoet aan de gestelde normen, bovendien, zo schreven ze: 'De 68-jarige boom staat op een strategische plek, midden voor de Oosterkerk en is een belangrijk element in het straatbeeld. Hij verdient daarom een extra zorgvuldige behandeling.'  

Buurtprotest
Liever zagen zij dat de veiligheid getest werd met een trekproef. De rechter oordeelde echter al op 6 juni dat de gemeente voldoende heeft aangetoond dat de boom niet in kerngezonde staat verkeert.

Het kappen van bomen leidde in de stad al vaker tot buurtprotest. Zo was er een protestmars en een rechtszaak tegen de kap van vierhonderd bomen in het Oosterpark, in maart werd opgeroepen tot een bomenkapprotest voor zeven bomen aan de Ceintuurbaan en ook in juli werden er na buurtprotest nog zes bomen op de Marnixkade gekapt.