AMSTERDAM - De 'horkerige ambtenaar' die inwoners van de Amsterdamse binnenstad respectloos bejegent en in de kou laat staan, moet verdwijnen. In september houdt het stadsdeel Centrum hierover een spoedberaad met de politieke en ambtelijke top.Aanleiding is de aanzwellende stroom klachten over ambtenaren van het stadsdeel die burgers van het kastje naar de muur sturen, e-mails onbeantwoord laten en meer dan een half jaar de tijd nemen voor het reageren op klachten.

Het spoedberaad op 5 september wordt gehouden door het zogeheten seniorenconvent - de fractievoorzitters van alle partijen in de deelraad - aangevuld met topambtenaren. Dit heeft de griffier van het stadsdeel, Mechteld Rietveld, aan raadsleden laten weten.

De klachten zijn eerder gesignaleerd in een rapport van accountantsbureau Ernst & Young, en ook al eens in een raadsvergadering het onderwerp van gesprek geweest. Maar verbetering bleef uit.

Volgens sommige politici heeft de verhouding tussen de burger en het stadsdeel inmiddels een dieptepunt bereikt. D66 heeft daarom deze maand schriftelijk vragen gesteld aan het college.

Na een publicatie in Het Parool kwam de zaak afgelopen week in een stroomversnelling. Raadslid Yellie Alkema van de Democraten werd de afgelopen dagen overstelpt met reacties van burgers die nieuwe klachten inbrachten.

De publiciteit heeft ook tot grote commotie geleid onder de ambtenaren zelf, die betreuren dat D66 de publiciteit heeft gezocht. Stadsdeelsecretaris Hanneke Groensmit heeft D66 vorige week gevraagd de kritiek te nuanceren en zelfs deels terug te nemen.

In een reactie laat D66 weten 'de teleurstelling' bij ambtenaren, onder wie ook veel dienstbare ambtenaren, te begrijpen. ''Maar dit doet niets af aan de noodzaak tot verbetering van de relatie tussen overheid en burger.''